Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

Hunnestad 8:5, 8:8, Lerhöl, Snitting, Snitting betyder Snett in. Husen ligger vid korset Marsvinsholm-Skårby-Hunnestad. Heahus betyder Herdehuset. Här kan den bott som vaktade Säteriet djur när de var på bete. Huset fanns sedan lång tid vid gränsen mellan Skårby och Hunnestad.

Lerhölshus, Lerhultshus. Backen öster om vägen mellan Marsvinsholm och Skårby, strax söder om bäcken kallades Lerhölsbacken. På Skånska rekogniseringskartan 1814, finns ett hus markerat.

1791
Olof Christiansson 56 år, hustru Hanna 42 år, son Jöns 11 år, son Ola 9 år, son Anders 5 år.
1842
Soldat Pehr Lust f. 1799, hustru Elna Mårtensdotter f. 1800, son Anders f. 1831, dotter Ellena f. 1828, son Lars f. 1833, dotter Karna f. 1836, son Jeppa f. 1839, fosterson Carl AF f. 1840, dotter Maria f. 1841.
Lerhultshus
1842
Anders Jacobsson f. 1801, hustru Hanna Larsdotter f. 1802, döttrar Karna f. 1832, Bengta f. 1834, Hanna f. 1837, Anna f. 1840.
1856
Anders Jacobsson f. 1801, hustru Hanna Larsdotter f. 1802, döttrar Anna f. 1840, Mätta f. 1843.
Syskonen Isak Jönsson f. 1841, Nils Jönsson f. 1845, Ifvar Jönsson f. 1849
1869
Anders Jacobsson f. 1801.
Sven Johnsson f. 1824, hustru Anna Pehrsdotter f. 1819, son Johan f. 1855, dotter Kjersti f. 1858, dotter Bengta f. 1861.
Nils Persson f. 1843, hustru Maria Persdotter f. 1841, dotter Johanna f. 1866, son Jöns f. 1868.

1875

Sven Johnsson f. 1824, hustru Ingar Andersdotter f. 1837, son Johan f. 1855, dotter Kjersti f. 1858, son Anders f. 1866, son Lars f. 1879.

1884

Ingar Andersdotter f. 1837, son Lars f. 1879.


Hunnestad 8:5 1895

Gatuhus, huggedräng vid Marsvinsholm Per Larsson f. 1846, hustru Bengta Persson f. 1850, son Johannes f. 1881, dotter Johanna f. 1883, son Nils f. 1886, son Lars f. 1889, dotter Anna f. 1891, dotter Karna f. 1876 hennes son Johan Olsson f. 1893
1900
Per Larsson f. 1846, hustru Bengta Persson f. 1850, son Anders f. 1874, dotter Johanna f. 1883, son Lars f. 1889, dotter Anna f. 1891, dotter Betty f. 1893, dotter Karna f. 1876 hennes son Johan Olsson f. 1893.
1910

Nr. 8:5 Soldat Jöns Persson f. 1859, hustru Johanna Andersson f. 1861, dotter Alma f. 1899.

1913
2 hektar äges av Jöns Persson f. 1859, hustru Johanna Andersson f. 1861.
1920
Soldat Jöns Persson f. 1859, Johanna Andersson f. 1861, son grovarbetare Alfred Persson f.1893.
1930
Carl Nilsson f. 1885, Matilda Andersson f. 1880, son Nils Helmer, 1919, dotter Helga Maria f. 1913, son Anton Sigfrid f. 1906, mormorsmor Bengta Larsson Nilsson f. 1853.
1946
1,7 ha, Ägare Nils Karlsson f. 1919, fader Karl Nilsson f. 1885.
1963
Byggnadsarbetare Nils Karlsson f. 1919, fader Karl Nilsson f. 1885.

Hunnestad 8:8 1930

Gatuhus, Fd soldat Jöns Persson f. 1859, Johanna Andersson f. 1861, son Alfred chaufför 1893.
1946
Nr 8:8 Alfred Persson f. 1893
1963
Nr 8:8 Alfred Persson f. 1893

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org