Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

GÅRDARNA I HUNNESTAD VAR PÅ 1/4 MANTAL, FRÄLSE. MOTSVARANDE C:A 30 HEKTAR. EFTER 1840 FICK VISSA GÅRDAR NYA NUMMER. EFTER 1910 ÄNDRADES GÅRDARNAS NUMMER IGEN.

Hunnestad 9 (7) , se även under Torp-Uggletorpen.

Insockne frälsehemman, från början ¼ mantal, gårdarna 9-12 låg på rad i nord-sydlig riktning i byns östra kant där nuvarande nummer 14 är beläget. Nummer 9 låg längst i norr. 60 tunnland vid enskiftet, åkrar; Tångavång och Runstensvång. Vid laga skifte 1907 fanns det två gårdar nya nummer var 4 respektive 7. På nummer 4 fanns det 32 hektar och 50 ar åker och tomt medan det fanns 1 hektar och 1 ar äng, totalt 33 hektar och 51 ar. På nummer 7 fanns det 31 hektar och 85 ar åker medan det fanns 1 hektar och 67 ar äng, totalt 33 hektar och 52 ar. En stor del av arealen kom att tillhöra Marsvinsholm. 1913 fanns det totalt 9,8 hektar på nr 7 Tången.

Specification uppå allmogens information uti Catechismi lära uti Skårby församling Anno:
1710 Nils Jeppsson, hustru Karina, son Pär, dotter Karna.
1716 Nils Jeppsson, son Pär, son Nils, piga Boel.
1721 Pehr Nilsson ogift, piga Karna, moderen (mantalslängd).
1726 Pär Nilsson, hustru Margaretha, pojke Lars, piga Mätta.

Kommunionlängd:
1750 Hans Christiansson, Karna, dräng Lars Andersson, piga Bengta.
1766 Mårten Tufvesson, Bengta, Tufve Mårtensson, piga Mätta, Elfe.
1779 Mårten Tufvesson, Sissa?, son Lars, Håkan, inhyse Tufve Mårtensson.
1787 Mårten Tufvesson, Elsa, son Lars, dotter Bitta?

Husförhörslängd:
1780
Mårten Tufvesson f.1735, hustru Elsa f. 1745, son Lars f. 1760, dotter Birgitta f. 1767, son Håkan f. 1759.
1791
Lars Mårtensson 31 år, hustru Anna 23 år, inhyse Mårten Tufvesson 54 år, hustru Elsfe.
1808
Lars Mårtensson f. 1760, hustru Anna f. 1768, fadern Mårten Tufvesson f. 1735, hustru Elfa f. 1745, dräng Anders Månsson f. 1777, son Anders f. 1789, dotter Susanna f. 1802, son Nils f. 1794.
1813
Lars Mårtensson f. 1760, hustru Anna Larsdotter f. 1768, fader Mårten Tufvesson f. 1735, dräng Gustav Mårtensson f. 1788, gåskarl Anders Olsson f. 1800, piga Anna Olsdotter f. 1794.
1827
Sven Jönsson f. 1776, hustru Anna Larsdotter f. 1765, Åbo Anders Åkesson f. 1791, hustru Anna Pehrsdotter f. 1793, son Lars f. 1818.
1842
Nils Olsson f. 1819, hustru Eljena Pehrsdotter f. 1804 i Hunnestad 14, Jöns Andersson f. 1808 i Hunnestad 15, Eljenas barn i t ä Nils Andersson f. 1829, Margaretha Andersdotter f. 1835, Eljena och Nils Olssons dotter Bengta Nilsdotter f. 1841.
1856
Nils Olsson f. 1819, hustru Eljena Pehrsdotter f. 1804 i Hunnestad 14, Jöns Andersson f. 1808 i Hunnestad 15, Eljenas barn i t ä Margaretha Andersdotter f. 1835, Eljena och Nils Olssons dotter Bengta Nilsdotter f. 1841, son Per Nilsson f. 1843, son Jöns Nilsson f. 1848. Denna familj kan följas under No 10 framöver.
Hunnestad 9 flyttades till Tången sydväst om byn, Där fanns två gårdar och två torp på gamla vägen mot Marsvinsholm. Det var ägorna längst i söder, vilka tillhör Marsvinsholm numera, som kallades Tångavång.
1869, Den södra gården se vidare under Torp-Uggletorpen.
Tången, 1/8 mantal Jeppa Andersson f. 1815, hustru Karna Andersdotter f. 1814, hennes son Anders Jönsson f. 1842.

1875

Jeppa Andersson f. 1815, hustru Karna Andersdotter f. 1814, hennes son Anders Jönsson f. 1842. Karna Nilsdotter f. 1858.

1884
Tången, 1/8 mantal, Anders Jönsson f. 1842, hustru Karna Nilsdotter f. 1858, dotter Karna f. 1881, inhyse Jeppa Andersson f. 1815.
1895
Tången, 1/8 mantal Anders Jönsson f. 1842, hustru Karna Nilsdotter f. 1858, dotter Karna f. 1881.
1900
Tången, 1/8 mantal Anders Jönsson f. 1842, hustru Karna Nilsdotter f. 1858, dotter Karna f. 1881, fosterson Nils Andersson f. 1891 i Ystad, fosterdotter Asta Emma Sofia Sandmark f. 1887 i Karlskrona, undantagsman Jeppa Andersson f. 1815.
1910
Tången Ola Olsson f. 1873, hustru Karna Persson f. 1877, son Otto Edvin f. 1909.
1913
Nr 7 Tången 9,8 ha, Ägare Ola Olsson f. 1873, hustru Karna Persson f. 1877, son Otto Edvin f. 1909. (Rikets allmänna kartverk med ägarbeskrivning 1913)
1920
Nr7 Tången, Ola Olsson f.1873, Karna Persson f. 1877, Otto Edvin f. 1909.
1930
Nr 7 Tången, Ola Olsson f.1873, Karna Persson f. 1877, Otto Edvin f. 1909.
1946
Nr 7 Tången, Ägare Edvin Olsson f. 1909.
1963
Nr 7 Tången, Står obebott, 10 ha, ägare Edvin Olsson Hunnestad 16 tidigare Hunnestad 3.

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org