Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

GÅRDARNA I HUNNESTAD VAR PÅ 1/4 MANTAL, FRÄLSE. MOTSVARANDE C:A 30 HEKTAR. EFTER 1840 FICK VISSA GÅRDAR NYA NUMMER. EFTER 1910 ÄNDRADES GÅRDARNAS NUMMER IGEN.

Hunnestad 14 (Se även under Gatuhus)

Flygfoto 1937

Insockne frälsehemman, från början ¼ mantal beläget mitt i byn på en liten höjd söder om bäcken och vid byvägens västra sida. Gården hade 60 tunnland vid enskiftet, åkrar; Gatumarken, Tånga wång, Runstenswång, Ängwång och Sunnawång. Vid laga skifte 1907 fanns det 29 hektar och 61 ar åker och tomt medan det fanns 3 hektar och 60 ar äng, totalt 33 hektar och 22 ar. 1913 fanns det totalt 27 hektar till hemmanet

Specification uppå allmogens information uti Catechismi lära uti Skårby församling Anno:
1716 Mårten Andersson, hustru Kirstina, son Lars, flicka Bengta.
1721 Ödhe (mantalslängd).
1726 Erik Bengtsson, hustru Ingar, piga Ingar.

Kommunionlängd:
1750 Bengt Andersson, Hanna Larsdotter, dräng Jöns, Bengta, dotter Anna.
1766 Jöns Andersson, Kerstina.
1779 Jöns Andersson, Kerstina, son Måns, piga Kerstina.

Husförhörslängd:
1780
Jöns Andersson f. 1723, hustru Kjerstina Nilsdotter f. 1723, son Pär f. 1761, son Mårten f. 1765.
1791
Jöns Andersson 64 år, hustru Kerstina 69 år, son Måns 34 år, son Pähr 27 år.
1808
Pehr Jönsson f. 1761, hustru Eljena f. 1771, son Anders f. 1795, dotter Elna f. 1797, dotter Elfa f. 1799, dotter Eljena f. 1804, piga Hanna f. 1781, dräng Måns Jönsson f. 1783.

1813
Åbo Pehr Jönsson f. 1761, hustru Margaretha Pehrsdotter f. 1787, dotter Elna f. 1797, dotter Elfa f. 1799, dotter Eljena f. 1804, dotter Karna f. 1809, son Jöns f. 1813, inhyse Hans Andersson f. 1744, Mätta Jönsdotter f. 1748.

1827
Åbo Pehr Jönsson f. 1761, hustru Margaretha Pehrsdotter f. 1787, son Anders f. 1795, son Jöns f. 1813, son Pehr f. 1819.

1842

Anders Pehrsson f. 1795, hustru Karna Tufvesdotter f. 1810, dotter Ellena f. 1839.

1856
Håkan Andersson f. 1818, hustru Karna Tufvesdotter f. 1810, son Jöns Andersson f. 1844, dotter Ellena Andersdotter f. 1839.
Efter skifte finns arealen öster om byn och gården flyttades till platsen där gamla nr 9 och 10 låg.

1869 Ödhe.

1875 

Jöns Andersson f. 1831, Anna Andersdotter f. 1832, son Anders f. 1863, son Nils f. 1868, dotter Hanna f. 1858, dotter Anna f. 1860, dotter Elna f. 1865, dotter Ingrid f. 1874.

1884 ¼ mantal
Jöns Andersson f. 1831, Anna Andersdotter f. 1832, son Anders f. 1863, son Nils f. 1868, dotter Elna f. 1865, dotter Ingrid f. 1874.

1895 ¼ mantal
Anders Jönsson f. 1863, hustru Anna Kristensson f. 1862, son Johan f. 1885, dotter Maria f. 1889, dotter Alma f. 1892, dräng Nils Jacobsson f. 1872, dräng Anders Nilsson f. 1878.

1900
Anders Jönsson f. 1863, hustru Anna Kristensson f. 1862, son Johan f. 1885, dotter Maria f. 1889, dotter Alma f. 1892, dotter Ellen f. 1898, son Albert f. 1900.

1910
Nils Erlandsson f. 1878, dotter Anna Linnea f. 1909.

Nummer 14
1913. 27 Ha.
Ägare sedan 1908 Nils Erlandsson f. 1878, till gården hör även 1 Ha i Rots mosse och 0,2570 Ha Hunnestad 12. (Rikets allmänna kartverk med ägarbeskrivning 1913)
1920
Nils Erlandsson f. 1878, hustru Sofia Jakobsson f. 1880, dotter Anna Linnea f. 1909, son Einar Gottfrid f. 1918.
1930
Nils Erlandsson f. 1878, hustru Sofia Matilda Jacobsson f. 1880, dotter i t g Anna Linnea f. 1909, son Einar Gottfrid f. 1918, dräng Nils Mauritz Andersson f. 1911, tjänarinna Anna Oliva Hansson f. 1911.
1946, Nr 14:2 27 Ha.
Nils Erlandsson f. 1878, Sofia Jakobsson f. 1880, dotter Anna f. 1909, son Einar f. 1918.
1963 Nr 14:2.
Einar Erlandsson f. 1918, hustru Ruth Persson f. 1926, son Nils-Evert f. 1948, dotter Ann-Christine f. 1949, son Åke f. 1952, son Per-Erik f. 1956, dotter Bodil f. 1959.

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org