Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

GÅRDARNA I HUNNESTAD VAR PÅ 1/4 MANTAL, FRÄLSE. MOTSVARANDE C:A 30 HEKTAR. EFTER 1840 FICK VISSA GÅRDAR NYA NUMMER. EFTER 1910 ÄNDRADES GÅRDARNAS NUMMER IGEN.

Hunnestad 8, se även under Gatuhus.

Insockne frälsehemman, från början ¼ mantal beläget söder om nummer 7. 33 tunnland vid enskiftet, åker; Heawången. Vid laga skifte 1907 fanns det 32 hektar och 72 ar åker och tomt medan det fanns 54 ar äng, totalt 33 hektar och 27 ar. En del av nummer 8 kom att tillhöra Marsvinsholm. 1913 fanns det totalt 16,7 hektar till hemmanet.

Specification uppå allmogens information uti Catechismi lära uti Skårby församling Anno:
1701 Jöns Persson, hustru Ingar, son Olof.
1716 Lars Sörensson, hustru Hanna, sohn Pehr, pojke Nils, piga Bengta.
1718 Lars Sörensson, Hanna, Erland f. 1715, Ingar f. 1718 (Plogfåror).
1721 Lars Sörensson, hustru, pojke Anders (mantalslängd).
1726 Lars Sörensson, hustru Hanna, son Roland, dotter Ingar, pojke Håkan, piga Ingar.

Kommunionlängd:
1750 Pehr Olsson, Bengta, piga Kerstina.
1766 Pehr Olsson, Bengta, Håkan, hustru Mätta, dräng Pähr.
1779 Pehr Pehrsson, Boel, dräng Sven.
1787 Anders Olsson, Elna, dräng Anders Tufvesson, piga Hanna.

Husförhörslängd:
1780
Pähr Pährsson f. 1744, hustru Boel Nilsdotter f. 1747, son Mårten f. 1771, son Pähr f. 1777, dotter Elna f. 1769, dräng Måns Jönsson.
1791
Anders Olsson 54 år, hustru Elna 45 år, son Mårten 19 år, son Ola 10 år, dotter Karna 16 år, dotter Ingar 8 år, dotter Boel 6 år.
1808 Nils Jönsson f. 1772, hustru Ingar f. 1781, son Anders f. 1808, dotter Elna f. 1806, Anders Olsson f. 1740, piga Elisabeth f. 1788.
1813
Nils Jönsson f. 1772, hustru Ingar Andersdotter f. 1781, son Anders f. 1808, dotter Elna f. 1806, dotter Anna f. 1812, dräng Carl Nilsson f. 1791, gåskarl Ola Andersson f. 1800.
1827, Gatuhus under no 8, se Gatuhus-Övriga gatuhus.
Nils Jönsson f. 1772, hustru Ingar Andersdotter f. 1781, dotter Elna f. 1806, dotter Anna f. 1812, son Jöns f. 1821.
1842
Pehr Håkansson f. 1793, hustru Kjerstina Jönsdotter f. 1791, dotter Anna f. 1819.
1856
Sven Johansson f. 1824, hustru Anna Pehrsdotter f. 1819, söner Johan och Nils f. 1855, dotter Mätta f. 1852.
Gatuhus, Måns Andersson f. 1812, hustru Karna Jeppsdotter f. 1814.
Gården flyttades till Heaåker vid vägen mellan Marsvinsholm och Skårby.
1869
Nils Nilsson f. 1822, hustru Anna Maria Ingemansdotter f. 1834, son Jeppa f. 1855, son Nils f. 1858, dotter Johanna f. 1860, dotter Botilda f. 1863, dotter Anna f. 1865, dotter Marie f. 1868.
Gården delades och det fanns en gård på vardera sidan om Marsvinsholm-Skårbyvägen. Västra gården, se nedan.

1875

Nils Nilsson f. 1822, hustru Anna Maria Ingemansdotter f. 1834, son Jeppa f. 1855, son Nils f. 1858, dotter Johanna f. 1860, dotter Botilda f. 1863, dotter Anna f. 1865, dotter Marie f. 1868, son Johan f. 1872.

Måns Andersson f. 1812, Karna Jeppsdotter f. 1814, Maria Johansdotter f. 1863.

1884
1/8 mantal, Nils Nilsson f. 1822, hustru Anna Maria Ingemansdotter f. 1834 ,dotter Anna f. 1865, dotter Marie f. 1868, son Johan f. 1872.

1/8 mantal, Per Christiansson f. 1850, hustru Johanna Nilsdotter f. 1860, dotter Marie f. 1882, dotter Kjersti f. 1884, son Kristian f. 1886, son Johan f. 1889, Kjersti Mårtensdotter f. 1824.

1895
¼ mantal 1/8 mantal, Per Christiansson f. 1850, hustru Johanna Nilsdotter f. 1860, dotter Marie f. 1882, dotter Kjersti f. 1884, son Kristian f. 1886, son Johan f. 1889, dotter Anna f. 1892, son Alfred f. 1894.
Inhyse Nils Nilsson f. 1822, hustru Anna Maria Ingemansdotter f.1834.
Gatuhus och soldattorp Nr 8:5 m fl, se under Torp-Snitting/Lerhöl.
1900
Nils Nilsson f. 1822.
Per Christiansson f. 1850, hustru Johanna Nilsdotter f. 1860, dotter Marie f. 1882, dotter Kjersti f. 1884, son Kristian f. 1886, son Johan f. 1889, dotter Anna f. 1892, son Alfred f. 1894, son Albert f. 1897, dotter Emma f. 1899.
1910
Åbo Hans Persson f. 1845, hustru Elna Pehrsdotter f. 1855, dotter Anna f. 1891.
1913
Gården har 16,7 hektar, (ägare fram till 1912 var Hans Olsson ). Nu äges gården av Per Persson Lindblad f. 1873, hustru Johanna Håkansson f. 1875, son Ernst f. 1899, son Erik f. 1908 (Rikets allmänna kartverk med ägarbeskrivning 1913).
1920
Per Persson Lindblad f. 1873, hustru Johanna Håkansson f. 1875, son Ernst f. 1899, son Erik f. 1908, dotter Margit f. 1916.
1930
Per Persson Lindblad f.1873, Johanna Håkansson f. 1875, Johan Ernst f. 1899, Nils Erik f. 1908, Margit Elina f. 1916.
1946
Nr 8:6, 19,5 ha, Ägare Per Lindblad f. 1873, arrendator Ernst Lindblad f. 1899, systern Margit Lindblad f. 1916
1963

Nr. 8:6, Arrendator Ernst Lindblad f. 1899, systern Margit Lindblad f. 1916.
Hunnestad 8, västra gården.
1884
1/8 mantal, Per Christiansson f. 1850, hustru Johanna Nilsdotter f. 1860, dotter Marie f. 1882, dotter Kjersti f. 1884.
1900
Nils Larsson f. 1841, hustru Kjersti Bengtsson f. 1846, son Mårten f. 1867.

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org